Skip to main content

FYSIOTHERAPIE

De fysiotherapeut helpt mensen met houdings- en bewegingsklachten hun problemen te voorkomen, te verminderen of niet erger te laten worden. Mensen komen meestal bij de fysiotherapeut terecht nadat ze door hun arts zijn doorverwezen. Maar tegenwoordig kunt U ook zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut gaan.

De fysiotherapeut neemt een vraaggesprek af en onderzoekt uw klacht. Daarna stelt hij/zij een fysiotherapeutische diagnose en wordt bepaald welke behandeling het beste kan worden toegepast. Uw therapeut stelt daarvoor een behandelplan op.

Een fysiotherapeut behandelt mensen met een zeer divers klachten aanbod, van jong tot oud, intensieve sporters, maar ook ouderen. De vergrijzing heeft ook gevolgen voor de fysiotherapie. Zo krijgt de therapeut steeds meer te maken met langdurige klachten die niet meer geheel te verhelpen zijn, maar misschien wel nog te verminderen.

Een fysiotherapeut geeft voorlichting, adviseert en geeft leefregels voor de alledaagse activiteiten die U onderneemt. Indien nodig wordt oefentherapie gegeven en krijgt U oefeningen mee naar huis om zelf te trainen.
Maar ook massage of een fysiotechnische behandeling, bijvoorbeeld met geluids- of electromagnetische golven, behoren tot het behandelaanbod. Afhankelijk van de aard van uw klacht(en) maakt de fysiotherapeut een keuze.

Uw fysiotherapeut houdt contact met uw verwijzers of overlegt zo nodig met andere hulpverleners, collega's of medewerkers.
Mogelijk werkt uw fysiotherapeut mee aan de ontwikkeling van hun beroep door deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek of te helpen bij het oopstellen of ontwikkelen van richtlijnen.
Daarnaast volgt uw behandelaar geregeld (verplichte) nascholingen om de kennis en vaardigheden actueel te houden, of omdat hij/zij zich wil specialiseren of juist op een breder gebied te ontwikkelen.
Uw behandelaar is KNGF en BIG geregistreerd. De wet BIG, Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, heeft als voornaamste doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bewaken. Daarnaast beoogt de wet om u, als patiënt, te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Dit betekent dat uw behandelaar valt onder de klachtenregeling van het KNGF en het tuchtrecht.

De wet BIG is in de plaats gekomen van twaalf oude wettelijke regelingen en heeft een eind gemaakt aan het absolute verbod op het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Het BIG register registreert apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorg psychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.

Alléén wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven. En alléén wie in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel, bv. fysiotherapeut, uitvoeren.
Voor meer info: www.bigregister.nl